Offshore tuulivoimala pystytetty Tahkoluotoon

Suomen Hyötytuuli Oy:n offshore prototyyppivoimala on pystytetty Porin Tahkoluodon edustalle. Merituulivoimalan perustus on toteutettu uudentyyppisellä teräskasuuniperustuksella. Rakennettu tuulivoimala on maamme ensimmäinen meriperustukselle rakennettu tuulivoimala ja ensimmäinen liikkuvan jään alueelle rakennettu laitos. Murtuvien aaltojen ja jääkuomien samanaikainen hallinta sekä voimalan pystytys kelluvassa tilassa olevalta lautalta teki projektista erittäin haastavan.

 

Projektin puitteet

 

Merituulivoima tarjoaa teknistaloudellisia mahdollisuuksia merkittävään puhtaan energian tuotantoon. Porin Tahkoluodon edustan merialue sopii erinomaisesti merituulivoiman tuotantoon. Tuuliolosuhteet ovat alueella kansallista kärkitasoa ja sähköinfrastruktuuri sekä rakentamisinfrastruktuuri ovat aivan vieressä. Aiemmin toteutetun ympäristövaikutusten arvioinnin perusteella alue soveltuu tuulivoiman tuotantoon myös ympäristökysymysten suhteen.

 

Prototyyppivoimalan avulla kerätään kokemuksia ja kehitetään valmiuksia laajamittaista merituulivoimarakentamista ja tuotantoa silmälläpitäen. Rakennettu merituulivoimala koostuu uudentyyppisestä teräskasuuniperustuksesta, 2.3 megawatin SWT-2.3-101 offshore tuulivoimalasta, jonka napakorkeus on 80 m ja roottorin halkaisija 101 m, sekä 20 kV:n sähkökaapelista jolla voimala liitetään sähköverkkoon Tahkoluodon aallonmurtajan tyvessä sijaitsevalla kytkinasemalla. Tuulivoimala asennettiin 1,2 km:n etäisyydelle rannasta 9 metrin vesisyvyyteen. Pystytyksen jälkeen jatkuvat voimalan käyttöönotto- ja sähköverkkotyöt. Laitoksen kaupallinen käyttö alkaa syyskuun alussa. Tuulivoimala näkyy mantereelle Tahkoluodosta, Reposaaren takarannalta ja Kallosta.

 

Kokeneet toteuttajat

 

Laitoksen rakentamisen toteuttivat offshore rakentamisen ja – tuulivoiman johtavat yritykset. Perustuksen rakentamisen ja voimalan asennuksen toteutti Technip Offshore Finland Oy. Tuuliturbiinin toimitti Siemens. Tuuliturbiiniksi valittiin SWT-2.3-101 voimala. Kyseistä voimalatyyppiä käytetään useissa Itämeren ja Pohjanmeren offshore tuulipuistoissa. Merikaapelin asennuksista vastasi raumalainen Kaplaaki Oy ja sähköverkkotöistä Pori Energia Oy. Projektin johdosta vastasi Pori Energia Oy:n tuulivoimapalvelut.

 

Tuulivoiman tuotantoyhtiö Suomen Hyötytuuli Oy

 

Suomen Hyötytuuli Oy on vuonna 1998 perustettu yhdeksän kaupunkienergiayhtiön omistama tuulivoiman tuotantoyhtiö. Yhtiön tuulipuistot sijaitsevat Porissa ja Raahessa. Hyötytuulen Raahen tuulipuiston laajennus (4 x 2.3 MW) on valmistumassa kaupalliseen käyttöön heinäkuussa 2010. Raahen tuulipuiston laajennuksen ja Porin offshore prototyypin valmistuttua Hyötytuulen sähköntuotanto nousee noin 90 miljoonaan kilowattituntia vuodessa. Hyötytuulella on lisäksi menossa useita tuulivoimantuotannon mittavaan laajentamiseen tähtääviä hankkeita.

Tulosta
Sivun alkuun